Henkilöstömitoitus varhaiskasvatuksessa

23.9.2018

Henkilöstömitoitus varhaiskasvatuksessa

Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta kasvattajaa tarvitaan lapsiryhmää kohden varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuslaissa ja asetuksessa lasten päivähoidosta säädetään päiväkodin ja perhepäivähoidon suhdeluvuista.

 

Lue lisää tästä