Malttia vakanssien vaihtoon päiväkodeissa

19.8.2019

Päiväkotien arki tulee mullistumaan vuoteen 2030 mennessä jos ja kun laissa säädetty henkilöstörakenteen muutos toteutuu. Nykyinen henkilöstörakenne on lastenhoitajapainotteinen eli 2/3 henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja 1/3 varhaiskasvatuksen opettajia. Vuonna 2030 tilanteen pitää olla päinvastainen eli kolmannes varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja kaksi kolmesta opettajia tai sosionomeja.

Lue lisää tästä